Фотоконкурс-изложба "Антиспин-Антидрога"

Администратор

05.06.2009 • 12:07

Дирекция “Превенции” при Община Варна и кино-фотоклуб “Варна”
организират фотоконкурс-изложба “АНТИСПИН-АНТИДРОГА”

Тема: Снимките да показват борбата и превенциите, свързани със спин и употребата на наркотици, тютюнопушенето и алкохолизма. Снимките могат да бъдат, репортажни, художествени и с плакатно съдържание /текст в снимката/, фотомонтажи..
Право на участие имат всички любители и професионални фотографи.

Не се изисква такса за участие.
Участващите творби трябва да са оригинални - собственост на автора.

За участие в конкурса се изисква фототворбите да бъдат изпращани на e-mail: vnm2008@mail.bg или във фотоклуб “Варна” – бул.Цар Освободител 27 – Младежки дом на цифров носител.

Фототворбите трябва да бъдат в цифров вид - JPEG, не по-големи от 3 МВ и формат 20/30 см при 300dpi. Към творбите трябва да има текстови файл, съдържащ: Трите имена на участника, E-mail, телефон, участващи фототворби, Заглавие на снимката или серията, брой снимки в серията.

Максималният брой на участващите творби е 15. Те могат да бъдат снимка или серия от снимки (не повече от 4 снимки в серия).

Творбите могат да бъдат цветни или черно-бели.

Творби, неотговарящи на тематичния обхват на фотоконкурса се дисквалифицират.
Всички допуснати след предварителната селекция от журито творби ще бъдат изложени в Община - Варна.

Организационният комитет не носи отговорност за каквито и да е претенции или оплаквания от която и да е личност, изобразена върху снимките. Такава отговорност носи авторът.
Избрани от журито фототворби, участващи в изложбата, могат да се ползват с некомерсиална цел за популяризация на фотоконкурса от организаторите.

Краен срок за получаване на творбите 10.06.2009 г .
Обявяване на резултатите от конкурса 15.06.2009 г.
Откриване на изложбата и награждаване 24.06.2009 г .

НАГРАДИ
Ще бъдат връчени предметни награди за първо, второ и трето място.

На носителите на първа, втора и трета награда ще бъдат връчени лауреатски дипломи.